Advertisements

خانه آزادی گرجستان را در رده کشورهای با اینترنت آزاد قرار داد

آزادی نتخانه آزادی گزارش سال 2015 درباره آزادی اینترنت را منتشر کرد. در این گزارش گرجستان به همراه ارمنستان در گروه کشورهای با اینترنت آزاد قرار گرفتند. در گزارش آمده است که دسترسی و استفاده از اینترنت در گرجستان بسرعت در حال رشد است و در سالهای اخیر ارتباط با دیگران از طریق شبکه های اجتماعی افزایش یافته است. ادامهٔ این نوشته را بخوانید

Advertisements

حضور کودکان و توانمندان خاص در مسابقه ماراتن تفلیس

12052481_1054146954610093_6368089769910750936_o

Photo from Georgia’s Ministry of Defence/Facebook

چهارمین دوره مسابقه ماراتن تفلیس نسبت به دوره های پیشین تفاوتهایی داشت. اینبار مسابقه در مرکز شهر برگزار شد و نه مانند سالهای پیش در اطراف دریای تفلیس. برای نخستین بار کودکان نیز در مسابقه حضور داشتند. شرکت فعال توانمندان خاص نیز در این مسابقه جالب توجه بود. ادامهٔ این نوشته را بخوانید

مصرف کنندگان ماریجوانا زندانی نمی شوند

rally-decriminalize-marijuanaدادگاه عالی گرجستان رای داده است که مصرف کنندگان و پخش کنندگان ماریجوانا، حشیش و شاهدانه نباید زندانی شوند. ادامهٔ این نوشته را بخوانید

چهارمین دوره مسابقه ماراتن تفلیس

ماراتن تفلیسروز 25 اکتبر جاری مسابقه ماراتن عمومی در شهر تفلیس برگزار می شود. این چهارمین دوره از مسابقات ماراتن شهر تفلیس است. ادامهٔ این نوشته را بخوانید

پخش نذری در مارنئولی

نذری مارنئولیاینروزها در مرکز شهر مارنئولی بمناسبت روزهای محرم ایستگاه پخش نذری برپا شده است. ادامهٔ این نوشته را بخوانید