لغو ویزا برای گردشگران چینی یا مانور انتخاباتی؟

گرجستان و چین توافقنامه لغو روادید سفر امضاء نموده اند که هنوز به اجرا در نیامده است. با مسافرت اخیر مدیر سازمان گردشگری گرجستان به چین، احتمال داده می شود بزودی شهروندان چینی بتوانند بدون نیاز به روادید وارد گرجستان شوند. این یکی از پرخطرترین اقدامات دولت گرجستان است و شاید در آستانه انتخابات پارلمانی مانوری باشد برای پرشدن خیابانهای تفلیس از خارجی ها. ادامهٔ این نوشته را بخوانید

ورود و خروج در مرزهای گرجستان آسانتر می شود

بدنبال تسهیل شرایط دریافت ویزا و اقامت گرجستان، دولت در صدد برآمده است که از تشریفات ورود و خروج مسافران در مرزها نیز بکاهد. ادامهٔ این نوشته را بخوانید

تسهیل شرایط دریافت ویزا و اقامت گرجستان

روز 8 می جاری پارلمان گرجستان لایحه ای را به تصویب رساند که شرایط دریافت ویزا و اجازه اقامت در این کشور را آسان تر خواهد کرد با اینحال مصوبه جدید نیز دست دولت را باز می گذارد تا همچون گذشته درخواست اجازه اقامت متقاضیان را به تشخیص خود رد کند. ادامهٔ این نوشته را بخوانید

پرواز ارزان بین کوتائیسی و استانبول

شرکت هواپیمایی پگاسوس اعلام کرده است که از ماه آینده پرواز ارزان بین شهرهای کوتائیسی و استانبول را برقرار خواهد کرد. ادامهٔ این نوشته را بخوانید

روند صدور ویزا در لب مرز قابل بازگشت نیست

تسولوکیانیوزیر دادگستری گرجستان می گوید اگر ما میخواهیم بخشی از اروپا باشیم دیگر امکان صدور ویزا در لب مرز وجود ندارد.
تآ تسولوکیانی می گوید این امکان وجود ندارد که شخصی را بتوان بطور کامل در مرز مورد بررسی قرارداد.