تسهیل شرایط دریافت ویزا و اقامت گرجستان

روز 8 می جاری پارلمان گرجستان لایحه ای را به تصویب رساند که شرایط دریافت ویزا و اجازه اقامت در این کشور را آسان تر خواهد کرد با اینحال مصوبه جدید نیز دست دولت را باز می گذارد تا همچون گذشته درخواست اجازه اقامت متقاضیان را به تشخیص خود رد کند. ادامهٔ این نوشته را بخوانید

آیا با خرید ملک میتوان اقامت گرجستان را دریافت کرد؟

هفته گذشته ایمیلهای متعددی دریافت کردیم که درباره اخذ اقامت گرجستان از طریق خرید ملک مسکونی سئوال کرده اند. پاسخ کوتاه به این پرسش :
در حال حاضر هیچ قانونی در گرجستان به تصویب نرسیده است که بر اساس آن بتوان با خرید ملک درخواست اقامت کرد. ادامهٔ این نوشته را بخوانید

شفافیت بین الملل قوانین جدید مهاجرت را زیانبار میداند

سازمان شفافیت بین الملل گرجستان در گزارشی که حاصل گفتگو با صد شهروند خارجی است قوانین جدید مهاجرت را به زیان اقتصاد گرجستان می داند و پیشنهاد اصلاح قوانین را ارائه کرده است. خارجی های مورد گفتگو ملیتهای مختلفی دارند و ایرانی نیز در بین آنها دیده می شود. ادامهٔ این نوشته را بخوانید

اقامت و امنیت ملی گرجستان

وقتی دارای کلیه شرایط اعلام شده برای دریافت اجازه اقامت در کشور گرجستان هستید باز ممکن است تقاضای شما مورد قبول قرار نگیرد. دلیلی که برای رد تقاضای بسیاری اعلام شده است چندان مفهوم روشنی ندارد: امنیت ملی و ایمنی عمومی national security & public safety . یک فرد خارجی از این پاسخ مقامات گرجستان چه پیامی را می تواند دریافت کند؟ ادامهٔ این نوشته را بخوانید

دهها ایرانی بطور غیر قانونی در گرجستان زندگی می کنند

گزارشهای پراکنده حاکی از این است که دهها ایرانی بدون داشتن ویزا یا پروانه اقامت در گرجستان زندگی می کنند. بر اساس قوانین جدید مهاجرت این افراد چاره ای جز ترک خاک این کشور را ندارند. ادامهٔ این نوشته را بخوانید