Advertisements

برج باتومی فروخته شد

برج 35 طبقه باتومی به قیمت 25.4 میلیون دلار فروخته شد. در مزایده فروش این برج تنها یک کمپانی شرکت کرده بود. ادامهٔ این نوشته را بخوانید

Advertisements