بورس تحصیلی امریکا ویژه دانش آموزان ایرانی مقیم گرجستان

Cultural Bridges Exchange Program

Exchange program for Iranians

سازمان امریکن کانسل American Council در گرجستان یک بورس یکساله تحصیلی را برای دانش آموزان ایرانی مقیم گرجستان معرفی کرده است. دریافت کنندگان این بورس تحصیلی به مدت یکسال در امریکا تحصیل و زندگی خواهند کرد و هزینه بلیط هواپیما برای مسافرت به امریکا، شهریه محل تحصیل،محل سکونت در امریکا، بیمه درمانی و برخی دیگر از خدمات به انها تحت پوشش بورسیه قرار خواهد گرفت. ادامهٔ این نوشته را بخوانید