مبارزه با روسپیگری شدت گرفته است

Police raid brothels in Georgianدر هفته های اخیر گزارش های متعددی از برخورد پلیس گرجستان با هتلها و کلوبهای شبانه در ارتباط با فحشا بدست رسیده است.
بیشتر این برخوردها مربوط به استان آجارا و شهرستان باتومی است. دی اف واچ گزارش میدهد که 14 نفر در باتومی و گونیو در این ارتباط دستگیر شده است.این افراد در پوشش شغل هتل داری مکان برای سکس و روسپی در اختیار مشتریان قرار می دادند و به اصطلاح عامیانه فارسی، شغل اصلیشان جاکشی بود.
با آنکه مبارزه با پدیده روسپری گری سازمان یافته از خواسته های مهم مردم آجارا و بخصوص ساکنان بومی گونیو بوده است، اما نحوه برخورد وزارت کشور گرجستان در این مورد سئوال برانگیز و نگران کننده است. ادامهٔ این نوشته را بخوانید