Advertisements

نه به مسلمانان گرجستان

مسلمانان آجارا هنوز نتواسته اند مسجد جدیدی در این منطقه داشته باشند اما این یگانه مشکل مسلمانان نیست آنها حتا نمی توانند مدرسه یا آموزشگاهی نیز داشته باشند. کسانی که در آجارا زندگی می کنند میدانند یا بسادگی می توانند مطلع شوند که در شماره 13 خیابان لرمنتو در شهر کبولتی هنوز مسلمانان نتواسته اند مدرسه خود را بطور قانونی به ثبت برسانند. بنظر میرسد که گرجستان اینروزها بسوی رادیکالیسم قومی و مذهبی گرایش پیدا می کند. ادامهٔ این نوشته را بخوانید

Advertisements

گرجستان از نگاه دکتر علی شیرخانی

علی شیرخانیدکتر علی شیرخانی مدیر مؤسسه راهبرد پژوهش می گوید 700 هزار شیعه در گرجستان زندگی می کنند و مردم گرجستان از فرهنگ رانندگی بالایی برخوردار هستند. ادامهٔ این نوشته را بخوانید

آیا گرجستان تحمل مناره مسجد را دارد ؟

مسجد تفلیستخریب مناره مسجد چلا  و برخورد با معترضان اظهار نظرهای گوناگون و واکنش مقامات این کشور را در پی داشت. ادامهٔ این نوشته را بخوانید

نشست دو سازمان اسلامی در تفلیس

سازمان مسلمانان قفقاز Caucasian Muslims Office و سازمان مسلمانان گرجستان Georgian Muslims Office روز چهارشنبه یک گردهم ایی با حضور روسای هر دو مجموعه در تفلیس برگزار کردند. ادامهٔ این نوشته را بخوانید

مسجد عزیز در باتومی ساخته خواهد شد

قرارداد ساخت مسجد عزیز در مرکز شهر باتومی با دولت به امضا میرسد. ادامهٔ این نوشته را بخوانید