Advertisements

نه به مسلمانان گرجستان

مسلمانان آجارا هنوز نتواسته اند مسجد جدیدی در این منطقه داشته باشند اما این یگانه مشکل مسلمانان نیست آنها حتا نمی توانند مدرسه یا آموزشگاهی نیز داشته باشند. کسانی که در آجارا زندگی می کنند میدانند یا بسادگی می توانند مطلع شوند که در شماره 13 خیابان لرمنتو در شهر کبولتی هنوز مسلمانان نتواسته اند مدرسه خود را بطور قانونی به ثبت برسانند. بنظر میرسد که گرجستان اینروزها بسوی رادیکالیسم قومی و مذهبی گرایش پیدا می کند. ادامهٔ این نوشته را بخوانید

Advertisements

گرجستان از نگاه دکتر علی شیرخانی

علی شیرخانیدکتر علی شیرخانی مدیر مؤسسه راهبرد پژوهش می گوید 700 هزار شیعه در گرجستان زندگی می کنند و مردم گرجستان از فرهنگ رانندگی بالایی برخوردار هستند. ادامهٔ این نوشته را بخوانید

قانون و ازدواج مذهبی

کمیته ای که در راس آن نخست وزیر گرجستان قرار دارد و مسئول تنظیم روابط بین کلیسای ارتودکس و دولت است اعلام کرده است که در حال بررسی این موضوع است که ازدواجهای ثبت شده در کلیسا جنبه رسمی و قانونی پیدا کنند. ادامهٔ این نوشته را بخوانید