هایدلبرگ ایستگاه تولید بتن در باتومی را ه اندازی می کند

شرکت آلمانی هایدلبرگ یک ایستگاه تولید بتن در استان آجارا راه اندازی میکند.برای راه اندازی این کارخانه 2 میلیون لاری سرمایه گذاری صورت گرفته است. ادامهٔ این نوشته را بخوانید