Advertisements

شفافیت بین الملل قوانین جدید مهاجرت را زیانبار میداند

سازمان شفافیت بین الملل گرجستان در گزارشی که حاصل گفتگو با صد شهروند خارجی است قوانین جدید مهاجرت را به زیان اقتصاد گرجستان می داند و پیشنهاد اصلاح قوانین را ارائه کرده است. خارجی های مورد گفتگو ملیتهای مختلفی دارند و ایرانی نیز در بین آنها دیده می شود. ادامهٔ این نوشته را بخوانید

Advertisements

قوانین جدید مهاجرت و ویزا از اول سپتامبر اجرا می شوند

از اول سپتامبر 2014 قانون جدید مهاجرت و ویزا در گرجستان به اجرا در می آید. بنابراین بزودی گرجستان بطور رسمی با سیاست لیبرال مهاجرتی خداحافظی می کند و متقاضیان ویزای گرجستان و اجازه اقامت در این کشور با مقررات جدیدی مواجه می شوند. ادامهٔ این نوشته را بخوانید

مقررات جدید برای گرفتن اجازه اقامت گرجستان

با یکصد هزار لاری سرمایه گذاری در گرجستان می توانید اجازه اقامت این کشور را بدست بیاورید. ادامهٔ این نوشته را بخوانید

گرین کارت گرجستان

EU-Georgia-flagاز این پس شهروندان ایرانی می توانند با کمترین تشریفات و مراحل اداری کارت سبز گرجستان Georgian Green Card را دریافت کنند.
کارت سبز گرجستان یک مدرک شناسایی است که بر اساس مشخصات گذرنامه ای افراد صادر می شود و هویت دارنده آن را مشخص می کند.

نکات مهم در مورد کارت سبز گرجستان: ادامهٔ این نوشته را بخوانید

ترکیب اقوام در حال دگرگونی است

یکی از زیبایی های کشور گرجستان وجود تنوع قومی در سرزمینی کوچک است. ترکیب اقوام ساکن در این کشور در حال دگرگونی است. ادامهٔ این نوشته را بخوانید