Advertisements

تسهیل شرایط دریافت ویزا و اقامت گرجستان

روز 8 می جاری پارلمان گرجستان لایحه ای را به تصویب رساند که شرایط دریافت ویزا و اجازه اقامت در این کشور را آسان تر خواهد کرد با اینحال مصوبه جدید نیز دست دولت را باز می گذارد تا همچون گذشته درخواست اجازه اقامت متقاضیان را به تشخیص خود رد کند. ادامهٔ این نوشته را بخوانید

Advertisements

روند صدور ویزا در لب مرز قابل بازگشت نیست

تسولوکیانیوزیر دادگستری گرجستان می گوید اگر ما میخواهیم بخشی از اروپا باشیم دیگر امکان صدور ویزا در لب مرز وجود ندارد.
تآ تسولوکیانی می گوید این امکان وجود ندارد که شخصی را بتوان بطور کامل در مرز مورد بررسی قرارداد.

راهنمای گام به گام برای دریافت ویزای گرجستان

ویزای گرجستانوبسایت فارسی راهنمای ویزای گرجستان راه اندازی شد. متقاضیان ویزای سفر به گرجستان از این پس می توانند کلیه امور مربوط به درخواست ویزا را بما بسپارند و در وقت و هزینه های خود صرفه جویی کنند. ادامهٔ این نوشته را بخوانید

شرط داشتن ویزا کارت و مستر کارت برای درخواست ویزا لغو شد

وزارت خارجه گرجستان اعلام کرد که از این پس متقاضیان ویزای الکترونیک می توانند هزینه درخواست ویزا را با هر ویزا کارت یا مستر کارتی پرداخت کنند. پیتشر اعلام شده بود که کارت پلاستیکی باید بنام متقاضی باشد. بنابراین از این پس دفاتر و شرکتهای خدمات توریستی می توانند بسادگی برای مسافران خود درخواست ویزا کنند.

مشخصات ویزای الکترونیک

حدود یکماه است که از راه اندازی نظام صدور ویزای الکترونیک می گذرد. اکنون با تجربیاتی که در این مورد بدست آمده است میتوان این نظام را ارزیابی کرد. ادامهٔ این نوشته را بخوانید