کنترل بیشتر دولت بر مهاجران و خارجی ها

مدتها است دولت گرجستان لایحه قانون مهاجرت را تهیه و به پارلمان این کشور ارائه کرده است. روز 13 دسامبر جاری پارلمان در بررسی مقدماتی این لایحه را تایید کرد. قانون جدید چه تغییراتی در شرایط صدور ویزا ایجاد خواهد کرد و چه تاثیری بر روند مهاجرت خواهد گذاشت؟ ادامهٔ این نوشته را بخوانید

مقررات جدید برای گرفتن اجازه اقامت گرجستان

با یکصد هزار لاری سرمایه گذاری در گرجستان می توانید اجازه اقامت این کشور را بدست بیاورید. ادامهٔ این نوشته را بخوانید