صدور مجدد کارت سبز گرجستان

شرکت گرجیران به اطلاع کلیه فارسی زبانان سراسر جهان می رساند که بزودی صدور کارت سبز گرجستان از سرگرفته خواهد شد. جزئیات این برنامه در اطلاعیه های بعدی شرکت گرجیران منتشر خواهد شد و در دسترس عموم قرار خواهد گرفت. شرکت گرجیران جهت روشنگری و جلوگیری از بروز ابهام و شایعه توجه ایرانیان و فارسی زبانان عزیز را به این نکات مهم جلب می نماید: ادامهٔ این نوشته را بخوانید

پرسشها و ابهامها درباره کارت سبز

پس از انتشار مطلب مربوط به کارت سبز گرجستان ایمیلها و تماسهای زیادی داشتم که پرسشهای متعددی را در بر می گرفت، بنابراین سعی می کنم با جمع بندی این پرسشها پاسخ متقاضیان یا علاقه مندان را بدهم. ادامهٔ این نوشته را بخوانید

گرین کارت گرجستان

EU-Georgia-flagاز این پس شهروندان ایرانی می توانند با کمترین تشریفات و مراحل اداری کارت سبز گرجستان Georgian Green Card را دریافت کنند.
کارت سبز گرجستان یک مدرک شناسایی است که بر اساس مشخصات گذرنامه ای افراد صادر می شود و هویت دارنده آن را مشخص می کند.

نکات مهم در مورد کارت سبز گرجستان: ادامهٔ این نوشته را بخوانید