Advertisements

دستگیری 21 گرجی در فرانسه

رسانه های عمومی در فرانسه از دستگیری 21 نفر گرجی در این کشور خبر داده اند. اتهام انها سرقت اعلام شده است. صدها کارت بانکی توسط این افراد سرقت شده است. آنها تلاش میکردند به حساب بانکی افراد دسترسی پیدا کنند و پولهای صاحب حساب را بدزدند. ادامهٔ این نوشته را بخوانید

Advertisements

هزاران شهروند گرجستان پاسپورت ارمنستانی دارند

کشور گرجستان تابعیت دوگانه را برسمیت نمی شناسد با اینحال بسیاری از شهروندان این کشور تابعیت دوگانه دارند. ادامهٔ این نوشته را بخوانید

شهروندان گرجستان برای سفر به پاناما نیاز به روادید ندارند

معاون وزارت خارجه گرجستان اعلام کرد که دولت پاناما شرط داشتن ویزا برای مسافرت شهروندان این کشور به پاناما را لغو کرده است. ادامهٔ این نوشته را بخوانید