ایرانیان و گرجستان در سال 2014

گرجیران اجرای قانون جدید مهاجرت گرجستان را مهمترین خبر و اتفاق سال 2014 برای ایرانیان گرجستان برآورد می کند. ادامهٔ این نوشته را بخوانید

قوانین جدید مهاجرت و ویزا از اول سپتامبر اجرا می شوند

از اول سپتامبر 2014 قانون جدید مهاجرت و ویزا در گرجستان به اجرا در می آید. بنابراین بزودی گرجستان بطور رسمی با سیاست لیبرال مهاجرتی خداحافظی می کند و متقاضیان ویزای گرجستان و اجازه اقامت در این کشور با مقررات جدیدی مواجه می شوند. ادامهٔ این نوشته را بخوانید